Deniz Yakıtları

ÖTV’den Muaf Yurtiçi Akaryakıt Satışları

Kapsam
Kabotaj hattında çalışan ve gerekli müsaadelere haiz gemi, motor, yat ve balıkçı teknelerine ÖTV’den muaf olarak; şartlar ve talebe istinaden, doğrudan ikmal noktasından veya kara ya da deniz nakliye araçları vasıtasıyla yapılan akaryakıt satışları bu gruba girmektedir.

ÖTV’ den muaf deniz satışları, 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “6 seri no’ lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği” ile, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “9 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği” ile, 20.04.2006 tarih ve 26145 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “10 seri no’ lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği” kapsamında yapılmaktadır.

Satış Noktalarımız
Kara tankeri operasyonları : Türkiye’ nin her noktasındaki deniz vasıtalarına ÖTV’ den muaf akaryakıt ikmalini, Deniz Sevkıyatları Sorumluları eşliğinde, son model ve tam donanımlı kara tankerleri ile yapmaktayız.